Veiledning til dekkterminologi

Bremseavstand

Definisjon
Avstanden det tar for et kjøretøy før det stanser fullstendig etter at bremsene er trykket inn.

Når er det viktig?
På alle veibaner