Lese av dekket

Godkjenningsmerke og -nummer for ECE

Dette betyr at dekket er i samsvar med standardene til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (U.N.E.C.E.) med hensyn til pneumatiske dekk.