Forklaring av EUs dekkmerking

Fra mai 2021 gjelder forordning (EU) 2020/740, som endrer måten dekk merkes på. Finn ut mer om betydningen av dekketiketten og hva som er nytt med tanke på dekkenes energivurdering.

Dekkmerke-informasjon

Goodyear har samarbeidet tett med EU-institusjonene på det oppdaterte dekkmerket for å fremme innovasjon i bransjen og hjelpe forbrukerne med å ta mer informerte beslutninger om dekkene sine. Vi mener at den nye EU-dekketiketten vil gi forbrukerne mer relevant og sammenlignbar informasjon om dekkparametre og gi sluttbrukerne muligheten til gjøre et smart valg når de kjøper nye dekk. Den nye EU-dekketiketten gir også mer detaljert informasjon på Internett – det gjør det enklere for forbrukere og fagfolk å velge riktig. Vi laget en mer detaljert forklaring av dekktyper for deg i de følgende avsnittene.

EUs dekketikett og effektivitetsklasser kommer i et nytt design og endres litt på grunn av en nyutformet skala. Den tidligere standardetiketten viste bare dekklasser med hensyn til rullemotstand, våtgrep og eksternt rullestøy. Den nye EU-dekketiketten inneholder tilleggsinformasjon om dekkenes ytelse i snø- og isvær. Skalaen for etikettklassen for våtgrep og rullemotstand har nå 5 klasser i stedet for 7, merket med bokstavene A til E.

5 klasser fra E (minst effektiv) til A (mest effektiv)

Effekten kan variere mellom kjøretøy og kjøreforhold, men forskjellen mellom en E- og en A-klasse for et komplett sett med dekk kan redusere drivstofforbruket med opptil 7,5 %* og enda mer for lastebiler. Drivstoffbesparelser og trafikksikkerhet avhenger sterkt av atferden til sjåfører, og økonomisk kjøring kan redusere drivstofforbruket betydelig.

Merk: drivstoffbesparelser og trafikksikkerhet avhenger i stor grad av atferden til sjåfører, og økonomisk kjøring kan redusere drivstofforbruket betydelig.

5 klasser fra E (lengste bremselengde) til A (korteste bremselengde)

Effekten kan variere mellom kjøretøy og kjøreforhold, men ved full bremsing kan forskjellen mellom en E- og en A-klasse for et sett med fire identiske dekk være opptil 30 % kortere bremselengde (f.eks. for en typisk personbil som kjører ved 80 km/t hastighet kan dette være opptil 18m kortere bremselengde)*. Stoppeavstander må alltid respekteres.

I tillegg til støyverdien i desibel dB(A) viser en bokstav (fra A til C) om dekkets ytre rullestøy er over den obligatoriske grenseverdien i United Nation Reg 117

(Klasse C = mer støyende dekk), dekkstøyen er høyere enn UN-grensen

(Klasse B = gjennomsnittsdekk) eller mer enn 3 dB under grenseverdien

(Klasse A = lavstøydekk).

NB: Dekkets ytre rullestøy er ikke helt korrelert til kjøretøyets indre støy.