Slik sjekker du slitebanen på dekkene

Du kan lære mye om tilstanden og ytelsen på kjøretøyet ved å kontrollere slitebanen på dekkene jevnlig. Omfattende eller ujevn slitasje av slitebanen kan være et tegn på potensielle problemer som muligens krever en profesjonell løsning. Du bør foreta en grundig inspeksjon av dekkene hver måned, samt før og etter lange reiser.

Kan du se noen slitebanefølere? Dette er skinner av hard gummi som bare blir synlige når slitebanen har blitt slitt ned utover et visst nivå. Dersom du kan se disse, er det på tide å investere i nye dekk. Sava-dekk har også et merke på sideveggen som peker ut hvor skinnene for slitebanen er. [link til "Hvordan leses en sidevegg"]

Har du sjekket slitebanedybden? En annen måte å sjekke slitebanen på er med en spesiell måler for slitebanedybde. Den kan kjøpes rimelig hos verksteder eller forhandlere av bilutstyr. Husk at i henhold til europeisk lovgivning skal slitebanen ha en dybde på minst 1,6 mm, mens det for vinterdekk er anbefalt en slitebanedybde på 4 mm. Påse at du foretar målinger både på innsiden og utsiden av slitebanene.

Er det noe som sitter fast i slitebanen? Steiner, grus og andre små biter av avfall fra veibanen blir hyppig sittende fast i dekkets slitebane, og kan forårsake punkteringer. Sjekk rillene i slitebanen din grundig for eventuelle fremmedelementer, og fjern dem forsiktig dersom du finner noen.

Er dekkene slitt på utsiden. Omfattende slitasje på slitebanens kanter kan antyde at dekkene ikke har riktig lufttrykk. Sjekk dekkets lufttrykk jevnlig [link] ettersom kjøring på dekk med for lavt lufttrykk forkorter levetiden og fører til høyere forbruk av drivstoff. Dersom dekkene må tilføres luft veldig ofte bør du sjekke dem for eventuelle lekkasjer. Slitte kanter på frontdekkene kan være en indikator på at du tar svingene for raskt, så du bør vurdere kjørevanene dersom du ønsker å maksimere dekkenes levetid.

Er dekkene slitt på midten? Omfattende slitasje midt på slitebanen kan være en tegn på for høyt lufttrykk, hvilket kan øke risikoen for en punktering. Sjekk bilens håndbok for å finne anbefalt trykknivå, og slipp ut luft hvis nødvendig.

Er et dekk mer slitt enn de andre? Ujevn slitasje på et og samme dekk kan være et tegn på at dekkene må balanseres eller justeres. Se etter ujevne slitasjeområder eller nakne områder, som også kan være et tegn på problemer med fjæringen. Snakk med en fagmann dersom du har mistanke om slike forhold.

Er dekkene slitte i ulik grad? Dekk slites ikke ut i samme hastighet. Fronthjulene gjør mer arbeid og bærer vekten av motoren, så de vil bli raskere slitt enn de på bakakselen. Dersom du synes de blir fortere slitt enn de burde, så kan det være på tide å få støtdemperne kontrollert av en fagmann. Ujevn slitasje langs avtrykket – dekkene på den ene siden av bilen slites fortere – kan bety at de trenger å bli justert.

Er det omfattende slitasje på dekkets kanter? Dersom det ser ut som sagtenner eller fjær rundt dekkets kanter, så forårsakes det normalt av at dekkene har ujevn kontakt med veibanen. Du bør få dekkene justert dersom du oppdager et slikt slitasjemønster.