Dekkrotasjon

Rotasjon av dekkene bidrar til å oppnå jevn slitasje over hele settet. Jevn slitasje kan bidra til å utvide levetiden på dekkene, og man oppnår god balanse med hensyn til håndtering og trekkraft. Jevnlig rotasjon av dekkene kan hjelpe deg med smidig håndtering av kjøretøyet. Det er en god idé å rotere dem ved annenhver oljeskift.

Hvorfor du bør rotere dekkene? Dekkene foran på bilen blir normalt raskere slitt enn dekkene bak. Dersom du veksler posisjonen hyppig, vil det gi en jevnere slitasje og du oppnår maksimal dekklevetid. Det er verdt å huske at rotasjon av dekkene ikke kan korrigere slitasjeproblemer knyttet til feilaktig lufttrykk.

Hvor ofte de bør roteres? Annenhver gang du utfører en oljeskift (omlag hver 10 000 til 12 000 km) vil det være en god idé å rotere dekkene. Dersom du ofte kjører med høy hastighet, frakter tung last eller kjører over lange strekninger, så kan den ekstra belastningen innebære at rotasjonene bør foretas noe hyppigere. Du bør rotere dem så raskt som mulig dersom du skulle legge merke til ujevn slitasje. Dersom de avgir en brummende lyd når du kjører på en jevn veibane, så kan det være på tide å vurdere rotasjon.

Kan jeg selv utføre rotasjon av dekkene? Fordi det er så viktig å montere dekkene helt riktig, anbefaler vi at du drar til en forhandler eller et verksted hvor fagfolk kan gjøre det. Men det er lett nok å gjøre det selv, og det er fornuftig å få med seg hvordan det fungerer, selv om oppgaven overlates til en fagmann. Du trenger ikke noe spesialverktøy, kun litt god plass og noen timer til rådighet.

Sjekk alltid brukerhåndboken til bilen for eventuelle anbefalinger fra bilprodusenten.

Det anbefales at rotasjon av dekkene følger mønsteret vist nedenfor.

Du bør kun rotere dekkene foran-til-bak dersom alle dekkene er av samme størrelse (mønstrene A–D).

Noen kjøretøy er utstyrt med ulik dekk- og hjulstørrelse foran sammenlignet med bakakselen. I det tilfellet anbefales mønster E (dersom det er montert dekk som ikke er retningsbestemte).

Når dekk med retningsbestemt dekkmønster roteres, skal man alltid merke seg pilene som er støpt på sideveggen. Disse pilene angir retningen som dekket beveger seg i, noe som må følges nøye. Dersom det er snakk om retningsbestemte dekk av samme størrelse, bør mønster A følges.

Kjøretøy som bruker retningsbestemte dekk eller hjul av ulik størrelse, med ulike sett med retningsbestemte dekk foran og bak, må monteres og balanseres på ny for å sikre riktig rotasjon av dekkene. Sjekk alltid brukerhåndboken for kjøretøyet for eventuelle anbefalinger fra produsenten.