Защита на личните права

Основни правила за поверителност

Sava Tires, Družba za proizvodnjo pnevmatik d.o.o. (наричана по-долу “Sava Tires”) счита личната информация, като ваше име, пощенски и имейл адреси, за лична и поверителна. Личната информация, която предоставяте, се запаметява на сигурно място. До нея имат достъп само определен персонал или упълномощени хора. Тя се използва само за разпространение на нашите продукти на пазара, или по-добро обслужване на нашите клиенти. Sava Tires няма да разкрива каквато и да било лична информация на други.

Събиране на информация

Когато разглеждате страница на Sava Tires в интернет, вие го правите анонимно. Не се събира лична информация. Въпреки това, някои части от нашите интернет страници могат да изискат от вас да предоставите доброволно лична информация като име, имейл адрес и др. за кореспонденция, регистрация на интернет страницата, правене на покупка или участие в онлайн проучвания.Sava Tires може да задържи също така електронните комуникации, които изпращате на нашия отдел Обслужване на клиентите, администратора на сайта или други сътрудници. Те може да се споделят само в рамките на Sava Tires като средство за непрекъснато подобряване на дейността на фирмата.

Интернет страниците на Sava Tires следят посещенията на тях. Например, събират се статистически данни, които показват дневния брой посетители на дадена интернет страница, исканията, получени през деня за определени файлове на страницата, и от кои държави идват тези искания. Тези обобщени статистики се използват за персонализирането на нашата страница в интернет, за да отговаря по-добре на вашите потребности и за да бъде по-добре ориентирана към потребителите. Информацията може да бъде предоставяни на други, но статистиките не съдържат лични данни и не могат да бъдат използвани за събирането на такава информация.

Използване на информацията

Sava Tires може да използва информацията, която ни предоставят потребителите, например за предоставяне на услуга, измерване на потребителския интерес към различни наши продукти и услуги, или да информира потребителите за нови продукти и програми. Тези предложения може да бъдат базирани на информацията, предоставена в проучвания в интернет, информация, която може да посочва предпочитания за покупки, или имейл, изпратен до страницата на Sava Tires.

Разработените в стриктни условия списъци, се използват за да ви изпращаме предложения за продукти и услуги и са редназначени да опазват сигурността и поверителността на личната информация на нашите клиенти. Sava Tires ще полага разумни усилия при разглеждането на всички заявки за изваждане на имена от такива списъци.

Разкриване на информация

Тъй като Sava Tires счита личната информация, която поддържаме, за поверителна, нашата политика е да не разкриваме събраните онлайн данни пред трети страни, освен ако това не се изисква от закона. Sava Tires не продава, отдава под наем или предава лична информация на други организации.

Други страници в интернет

Страниците на Sava Tires в интернет може да съдържат връзки с други страници и ние полагаме всички усилия да се свързваме само със страници, които споделят вашите високи стандарти и уважават личната неприкосновеност. Въпреки това ние няма да носим отговорност за съдържанието или практиките за поверителност, използвани от други интернет страници.

Непълнолетни

Sava Tires не възнамерява да събира каквато и да било информация, която може да се идентифицира с личност (като име, адрес и телефонен номер) от непълнолетни. Където е уместно, Sava Tires ще съветва изрично непълнолетните да не разкриват каквато и да било лична информация на тази страница.

Доброволно използване

Като използвате страницата на Sava Tires, вие удостоверявате съгласието си с онлайн правилата на Sava Tires за лична неприкосновеност. Ако не сте съгласни с нашите правила за неприкосновеност, молим да не използвате нашите страници. Запазваме си правото по собствено усмотрение да променяме, модифицираме, добавяме или отстраняваме части от тази декларация по всяко време. Моля, редовно проверявайте тази страница за промени. Ако продължавате да използвате нашите уеб страници след момента на публикуване на дадени промени ще означава, че приемате тези промени.