Ochrana soukromí

Základní zásady ochrany osobních údajů a soukromí

Společnost Sava Tires neboli Družba za proizvodnjo pnevmatik d.o.o. (dále jen „Sava Tires“) považuje osobní údaje jako je jméno nebo poštovní a e-mailová adresa za důvěrné údaje. V souladu s tím se osobní údaje, které společnosti Sava poskytnete, uchovávají na zabezpečených místech. Mají k ním přístup pouze určení pracovníci nebo oprávnění zprostředkovatelé a tyto informace jsou využívány k nabídkám našich výrobků nebo k tomu, abychom svým zákazníkům mohli poskytovat lepší služby. Společnost Sava Tires tyto osobní údaje nesdělí žádné třetí straně.

Shromažďování informací

Prohlížení webových stránek Sava Tires je anonymní. Osobní informace nejsou sbírány. Na některých místech našich webových stránek můžete být požádáni o dobrovolné poskytnutí osobních informací včetně jména, e-mailové adresy atd. pro účely korespondence, registrace na webové stránky, provedení nákupu nebo účasti na online průzkumech.Společnost Sava Tires rovněž může uchovat elektronickou komunikaci, kterou odešlete zástupcům zákaznických služeb, tvůrcům webových stránek nebo dalším partnerům. Tyto informace mohou být předány pouze v rámci společnosti Sava Tires s cílem zlepšit provoz společnosti.

Webové stránky Sava Tires zaznamenávají informace o návštěvách těchto stránek. Jsou například sestavovány statistiky, které zobrazují denní počet návštěvníků serveru, denní počet obdržených požadavků na konkrétní soubory a rovněž informace o tom, z jakých států tyto požadavky pocházejí. Tyto souhrnné statistiky se používají k přizpůsobení našich webových stránek, aby lépe splňovaly Vaše potřeby a byly uživatelsky příjemnější; tyto statistiky mohou být poskytnuty dalším stranám, ale neobsahují žádné osobní informace ani je nelze k získávání takovýchto informací použít.

Použití informací

Společnost Sava Tires může použít informace, které jí uživatelé předají, například k poskytnutí služby, změření zájmu spotřebitelů o různé produkty a služby nebo k informování uživatelů o nových produktech a programech. Tyto nabídky mohou být založeny na informacích získaných při webových průzkumech, na informacích o oblíbených produktech nebo na e-mailech odeslaných na server společnosti Sava Tires.

Všechny seznamy, které se používají k odesílání nabídek produktů a služeb, jsou sestavovány a spravovány za přísných podmínek pro zabezpečení a ochranu osobních údajů našich zákazníků. Společnost Sava Tires vyvine rozumné úsilí, aby vyhověla všem požadavkům zákazníků na odstranění jejich jména z takových seznamů.

Zveřejnění

Vzhledem k tomu, že společnost Sava Tires považuje osobní údaje za důvěrné informace, je naší firemní strategií nesdělovat osobní údaje získané přes internet třetím stranám, pokud nám to není uloženo zákonem. Společnost Sava Tires neprodává, nepronajímá ani nepředává osobní údaje jiným organizacím.

Další webové stránky

Webové stránky společnosti Sava Tires mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Vždy se snažíme odkazovat pouze na takové stránky, jejichž provozovatelé respektují naše vysoké požadavky na ochranu soukromí. Nicméně nejsme zodpovědni za praktiky v oblasti ochrany osobních údajů, které se používají na ostatních stránkách.

Nezletilí

Společnost Sava Tires nechce shromažďovat žádné osobní informace (například jméno, adresu ani telefonní číslo) od nezletilých osob. Pokud je to třeba, společnost Sava Tires nezletilé výslovně vybízí, aby na jejích stránkách neuváděli žádné osobní údaje.

Dobrovolné použití

Využíváním stránek Sava Tires stvrzujete souhlas s internetovou ochranou osobních údajů společnosti Sava Tires. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, naše stránky prosím nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo kdykoli dle naší úvahy měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto podmínek. Tuto stránku pravidelně kontrolujte kvůli možným změnám. Pokud budete naše stránky používat i po uveřejnění změn, znamená to, že s těmito změnami souhlasíte.