Denmark DK
Skift land

Forstå dit dæk

Sava Tire Sidewall

Sådan aflæser du dit dæk

Alle de vigtige oplysninger om dit dæk står trykt på siden af dækket.

Hvis du læser disse oplysninger, kan det hjælpe dig med at vedligeholde dine dæk og vælge nye dæk, når det er tid til at købe et erstatningssæt.

Vores vejledning kan hjælpe dig med at forstå, hvad de forskellige numre og bogstaver betyder.

Sava Tire Sidewall

Dæktype

Et "P" eller slet ikke noget bogstav indikerer, at det er et dæk til personbiler.

Sava Tire Width

Dækbredde

Bredden på dit dæk, målt i millimeter fra side til side.

Sava Tire Diameter

Hjuldiameter

Hjulets diameter (højde) i tommer.

Sava Tire Construction

Konstruktion

Et "R" angiver, at det er et radialdæk. Stort set alle dæk, der produceres i dag, er radialdæk.

Dit dæks belastningsindeks er dets maksimale belastningsevne

Lastindeks

Dit dæks lastindeks er dets maksimale belastningsevne. Det er vigtigt at vælge et nyt dæk, der passer til din producents anbefalinger.

Lastindekser og hastighedskoder skal begge tages i betragtning, når du vælger et dæk. Du kan finde lastindekset på dit nuværende dæk på siden af dækket, lige ved siden af diameteren.

Hastighedskoden er den maksimale hastighed, som dækket er godkendt til af lovgivningen

Hastighedskode

Hastighedskoden er den maksimale tilladte hastighed, man må køre med et dæk, som har korrekt dæktryk og anvendes under belastning.

Dine dæks hastighedskode er trykt på siden af dækket i form af et bogstav. Et dæk med en hastighedskode på V har for eksempel en maksimal hastighed på 240 km/t.

Når du køber erstatningssæt, er det vigtigt, at dækkenes hastighedskode stemmer overens med din bils tophastighed.

Se den maksimale tilladte hastighed ved at indtaste din hastighedskode i applikationen.

Sava Tire Sidewall

Oplysninger om dæktryk

Dette er det maksimale dæktryk for dit dæk. Det er vigtigt at vide, når du kontrollerer dæktrykket. Du kan finde flere oplysninger i instruktionsbogen til din bil.

Sava Tire Sidewall

Slidbaneindikatorer

Bogstaverne "TWI" viser, hvor dækkets slidbaneindikatorer er placeret. Du bør kontrollere disse indikatorer regelmæssigt for at sikre dig, at slidbanen er tilstrækkeligt dyb. I EU-lande er den minimale tilladte mønsterdybde i de fleste tilfælde 1,6 mm.

Sava Tire Sidewall

Produktionsdato

Den dato, dit dæk blev produceret, er angivet med en firecifret kode, som viser uge og år.

Sava Tire aspect ratio

Målforhold

Dette er forholdet mellem dækkets tværsnit og bredde udtrykt som en procentdel. Et målforhold på 65 betyder f.eks. at dækkets højde er 65% af dets bredde.

Sava Tire Sidewall

ECE-dækgodkendelsesmærke og -nummer

Dette viser, at dækket overholder standarderne for trykluftsdæk fastsat af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE).