Finland FI
Vaihda maata

Rengasopas

Sava Tire Sidewall

Renkaiden merkintöjen lukeminen

Kaikki tarvitsemasi tärkeät tiedot on painettu renkaan sivuseinämään.

Näiden tietojen lukeminen auttaa renkaiden ylläpitämisessä ja uusien renkaiden valitsemisessa, kun on renkaiden vaihtamisen aika.

Oppaamme auttaa eri numero- ja kirjainmerkintöjen tulkitsemisessa.

Sava Tire Sidewall

Rengastyyppi

P-kirjain tai ei kirjainta ollenkaan tarkoittaa henkilöautonrengasta.

Sava Tire Width

Renkaan leveys

Renkaan leveys millimetreinä mitattuna sivuseinämästä sivuseinämään.

Sava Tire Diameter

Vanteen halkaisija

Pyörän halkaisija (korkeus) tuumina.

Sava Tire Construction

Rakenne

R tarkoittaa vyörengasta. Melkein kaikki nykyisin valmistettavat renkaat ovat vyörenkaita.

Renkaan kuormitusluokka ilmoittaa sen enimmäiskantokyvyn.

Kuormitusluokka

Renkaan kuormitusluokka ilmoittaa sen enimmäiskantokyvyn. Asennettavan renkaan on vastattava valmistajan suosituksia.

Kun valitset rengasta, ota huomioon kuormitus- ja nopeusluokat. Nykyisen renkaan kuormitusluokka lukee sivuseinämässä halkaisijan vieressä.

Nopeusluokitus on renkaan lain mukaan kestämä enimmäisnopeus

Nopeusluokka

Nopeusluokka on suurin sallittu nopeus, jolla renkaalla saa ajaa, kun se on täytetty oikein ja käytössä kuormitettuna.

Renkaiden nopeusluokka on merkitty renkaan sivuseinämään kirjaimella. Esimerkiksi renkaan, jonka nopeusluokka on V, suurin sallittu nopeus on 240 km/h.

Ostettaessa uusia renkaita on ehdottoman tärkeää, että renkaiden nopeusluokka vastaa ajoneuvon huippunopeutta.

Tarkista suurin sallittu nopeus syöttämällä nopeusluokka sovellukseen.

Sava Tire Sidewall

Rengaspainetiedot

Tämä on renkaan enimmäistäyttöpaine, joka on tiedettävä rengaspaineita tarkistettaessa. Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaassa.

Sava Tire Sidewall

Kulumisen ilmaisimet

Kirjaimet TWI näyttävät kulumisen ilmaisimien sijainnin. Tarkista niiden avulla säännöllisesti, että kulutuspintaa on riittävästi. Euroopan maissa pienin sallittu kulutuspinta on useimmissa tapauksissa 1,6 mm.

Sava Tire Sidewall

Valmistuspäivä

Ajankohta, jolloin rengas valmistettiin, on ilmaistu nelinumeroisella koodilla, jossa näkyy viikko ja vuosi.

Sava Tire aspect ratio

Poikkileikkaussuhde

Tämä on renkaan profiiliosan korkeuden suhde sen leveyteen prosentteina. Esimerkiksi poikkileikkaussuhde 65 tarkoittaa, että renkaan korkeus on 65 % sen leveydestä.

Sava Tire Sidewall

ECE-hyväksyntämerkintä ja -numero

Renkaat, joissa on tämä merkintä, ovat YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) paineilmarenkaita koskevien standardien vaatimusten mukaisia.