Zaštita privatnosti

Osnovna politika na području poverljivosti i zaštite privatnosti

Goodyear Dunlop Sava Tires, Društvo za proizvodnju pneumatika d.o.o. (u nastavku “Goodyear Dunlop Sava Tires”) smatra lične podatke kao što su ime i poštanska i elektronska adresa privatnim i poverljivim. Shodno tome, bezbedno pohranjujemo dostavljene lične podatke. Ovi podaci dostupni su samo ovlašćenim licima, odnosno ovlašćenim zastupnicima, a koriste se isključivo za marketing naših proizvoda, odnosno u korist naših stranki. Goodyear Dunlop Sava Tires neće otkrivati lične podatke drugim subjektima.

Prikupljanje podataka

Kada pretražujete internet strane Goodyear Dunlop Sava Tires obezbeđena vam je anonimnost. Lične podatke ne prikupljamo. Na nekim našim internet stranama vas ipak možemo pozvati da nam u svrhu korespondencije, registracije strane, kupovine ili učešća u internet anketama dobrovoljno dostavite lične podatke kao što su vaše ime, elektronska adresa, itd. 


Goodyear Dunlop Sava Tires takođe može da zadrži elektronske poruke koje šaljete predstavnicima naše službe za usluge kupcima, administratoru internet strana ili drugim saradnicima. Ovi podaci se koriste samo u okviru Goodyear Dunlop Sava Tires kao sredstvo za stalno poboljšavanje poslovanja društva.
Na internet stranama Goodyear Dunlop Sava Tires beleže se informacije o posetama tih strana. Prikupljaju se, na primer, statistički podaci koji pokazuju broj posetilaca internet strana dnevno, broj dnevnih zahteva u vezi sa određenim datotekama na strani i države iz kojih dolaze zahtevi. Navedene statističke podatke koristimo da internet stranu što više približimo posetiocima i prilagodimo je njihovim potrebama. Ovi podaci mogu da se dostavljaju i drugim subjektima jer ne sadrže lične podatke i ne smeju da se koriste za sakupljanje ličnih podataka.

Korišćenje podataka

Goodyear Dunlop Sava Tires može da upotrebljava podatke dobijene od korisnika da, na primer, obavi uslugu, izmeri interesovanje potrošača za određene proizvode ili usluge ili za obaveštavanje korisnika o novim proizvodima i programima. Ponude ove vrste mogu da se baziraju na podacima dobijenim iz internet anketa, podacima koji pokazuju prioritete pri kupovini ili podacima iz elektronske pošte poslate na internet stranu Goodyear Dunlop Sava Tires.
Spiskovi koji se koriste za slanje ponuda za proizvode i usluge izrađuju se i čuvaju u strogo kontrolisanim uslovima koji obezbeđuju zaštitu i privatnost ličnih podataka naših kupaca. Goodyear Dunlop Sava Tires će se u razumnim granicama truditi da uvaži sve zahteve za uklanjanje imena sa tih spiskova.

Otkrivanje podataka

Pošto su za Goodyear Dunlop Sava Tires pojedini podaci koje vodimo poverljivi, držimo se politike da lične podatke prikupljene na internet stranama ne otkrivamo trećim licima, osim ako je to propisano zakonom. Goodyear Dunlop Sava Tires ne prodaje, ne iznajmljuje i ne prenosi lične podatke drugim organizacijama.

Druge internet strane

Internet strane Goodyear Dunlop Sava Tires mogu takođe da sadrže i linkove na druge internet strane, zato se trudimo da ostvarimo linkove samo na one strane koje, isto kao naše, imaju visoke standarde zaštite i poštuju privatnost. Bez obzira na to, nismo odgovorni za sadržaj, odnosno praksu zaštite privatnosti navedenih strana.

Maloletnici

Goodyear Dunlop Sava Tires nema nameru da od maloletnika dobija informacije koje bi otkrivale lični identitet (kao što su ime, adresa i broj telefona). Kada bude potrebno, Goodyear Dunlop Sava Tires će izričito savetovati maloletnike da na toj strani ne otkrivaju svoje lične podatke.

Dobrovoljno korišćenje

Korišćenjem internet strane Goodyear Dunlop Sava Tires potvrđujete da ste saglasni sa politikom Goodyear Dunlop Sava Tires na području zaštite privatnosti na internetu. Ako niste saglasni sa našom politikom zaštite privatnosti molimo vas da ne koristite naše internet strane. Pridržavamo pravo da po sopstvenoj proceni bilo kada promenimo, dodamo ili odstranimo segmente pomenute politike. Molimo vas da povremeno proverite da li je možda došlo do promena. Ako posle objavljivanja promena nastavite da posećujete naše internet strane znači, s obzirom na napred navedeno, da ste saglasni sa promenama.