Upoznajte svoj pneumatik

Proizvodnja pneumatika – faze

Inspekcija

Svi pneumatici marke Sava podležu detaljnoj inspekciji pre isporuke prodavcima. Proces inspekcije obuhvata vizuelni pregled od strane obučenih stručnjaka, kao i mehaničke testove, kojima se otkrivaju čak i najmanje greške i potencijalne slabosti. Jedan broj pneumatika podvrgava se rendgenskom pregledu koji može da otkrije i najmanji unutrašnji problem. Od preostalih pneumatika metodom slučajnog izbora bira se iz svake šarže određeni broj komada koje rasecaju inženjeri za kontrolu kvaliteta kako bi proverili da li njihova konstrukcija zadovoljava naše visoke standarde.

Delovi pneumatika

Ojačanje: Unutrašnji skelet pneumatika sastoji se od slojeva platna koji se nazivaju ojačanjima, a izrađuju se od tekstilnog tkanja presvučenog gumom. Struktura ovih ojačanja omogućava pneumatiku da bude savitljiv, ali sprečava njegovo istezanje. Za čvrstoću pneumatika najvećim je delom zaslužan robustan sloj ojačanja, koji se naziva ojačanjem karkase, a nalazi se iznad unutrašnje košuljice pneumatika.

Venci pneumatika: Venci formiraju hermetički zaptivni prsten između naplatka točka i pneumatika. Načinjeni su od isprepletenih i gumom presvučenih čeličnih žica velike čvrstoće.

Pojas pneumatika: Čvrstoća pneumatika dodatno je ojačana čeličnim pojasevima – prepletenim listovima čeličnih žica, presvučenih gumom – koji pneumatiku daju krutost. Neki pneumatici osim pojaseva sadrže i vlakna od kevlara, koja im pružaju dodatnu čvrstoću, produžavaju radni vek i povećavaju otpornost na oštećenja.

Bočni zid pneumatika: To je deo pneumatika između venca i gazećeg sloja. Bočni zid pneumatika izrađuje se od debelog sloja gume, koji je zaslužan za bočnu stabilnost pneumatika. Na bočnom zidu svakog pneumatika utisnute su najvažnije informacije o pneumatiku, poput njegovih dimenzija, performansi i preporučenog pritiska.

Rame pneumatika: Zaobljena ivica duž koje se gazeći sloj spaja s bočnim zidom naziva se ramenom pneumatika. Dizajn ramena predstavlja važan faktor koji utiče na performanse pneumatika pri vožnji u krivinama.

Gazeći sloj pneumatika: Široko područje izrađeno od mekše gume koje ostvaruje dodir s površinom kolovoza i omogućava prianjanje pneumatika, kao i ublažavanje udara. Šara gazećeg sloja i gumena smeša od koje je gazeći sloj izrađen dva su najvažnija činioca u određivanju ponašanja svakog pneumatika.

Kanali i žlebovi: Duboki kanali između blokova gazećeg sloja igraju ključnu ulogu u omogućavanju odvođenja vode, blata i snega od pneumatika. Sitni zarezi u blokovima gazećeg sloja, koji se nazivaju žlebovima, imaju zadatak da dodatno poboljšaju prianjanje. Dizajn kanala i žlebova naročito je važan kod pneumatika namenjenih teškim uslovima vožnje, npr. kod zimskih pneumatika.

Rebro pneumatika: Puna linija koja ide duž središta pneumatika naziva se rebrom. Njegova namena je da pneumatiku pruži dodatnu čvrstoću.