Objašnjenje etikete EU za pneumatike

Od maja 2021. godine primenjuje se Propis (EU) 2020/740 koji menja način označavanja pneumatika. Saznajte više o značenju oznake pneumatika i novostima o oceni energetske učinkovitosti pneumatika.

Pregled informacija na oznaci pneumatika

Kompanija Goodyear je blisko sarađivala sa evropskim institucijama na ažuriranoj oznaci pneumatika kako bi promovisala industrijske inovacije i pomogla potrošačima da donesu informirane odluke o svojim pneumatika. Verujemo da će nova EU oznaka pneumatika omogućiti potrošačima da dobiju relevantnije i uporedive informacije o parametrima pneumatika i osnažiti krajnje korisnike da informisano odluče prilikom kupovine novih pneumatika. Nova EU oznaka pneumatika takođe pruža detaljnije informacije dostupne na Internetu - što potrošačima i profesionalcima olakšava pravi izbor. Za vas smo pripremili detaljnije objašnjenje oznaka za gume u sledećim odeljcima.

EU oznake pneumatika i klase potrošnje novog su dizajna i neznatno izmenjene zbog novoformirane skale. Nekadašnja standardna oznaka pokazivala je samo klase pneumatika s obzirom na otpor kotrljanja, prianjanje na mokrom i eksterni nivo buke kotrljanja. Nova EU oznaka pneumatika sadrži dodatne informacije o performansama pneumatika po ​​snegu i ledu. Skala klasa oznaka za prianjanje na mokrom i otpor kotrljanja sada ima 5 umesto 7 klasa, označenih slovima od A do E.

5 razreda, od E (najmanja efikasnost) do A (najveća efikasnost)

Učinak se može razlikovati zavisno od vozila i uslova vožnje, ali razlika između razreda E i A kod jednog kompleta pneumatika može da smanji potrošnju goriva i do 7,5%*, pa čak i više kod teretnih vozila. Ušteda goriva i bezbednost na putu umnogome zavise od ponašanja vozača, štedljiv način vožnje može znatno smanjiti potrošnju goriva.

Napomena: ušteda goriva i bezbednost na putu umnogome zavise od ponašanja vozača, štedljiv način vožnje može znatno smanjiti potrošnju goriva.

5 razreda, od E (najduže zaustavno rastojanje) do A (najkraće zaustavno rastojanje)

Učinak se može razlikovati zavisno od vozila i uslova vožnje, ali pri kočenju punom snagom razlika između razreda E i A kod kompleta četiri ista pneumatika može biti i do 30% kraće zaustavno rastojanje (npr. kod tipičnog putničkog vozila koje se kreće brzinom od 80 km/h zaustavno rastojanje može biti kraće i do 18 m)*. Uvek se pridržavajte zaustavnog rastojanja.

Osim vrednosti buke u decibelima dB(A) slova (od A do C) označavaju da li je spoljašnji nivo buke kotrljanja pneumatika viši od granične vrednosti propisane Uredbom UN br. 117

(razred B = prosečni pneumatik), više od 3 dB ispod granične vrednosti

(razred A = bešumni pneumatik).

(klasa C = bučniji pneumatik), buka pneumatika premašuje graničnu vrednost uredbe UN

Napomena: Spoljašnja buka kotrljanja pneumatika nije u direktnoj vezi s bukom u unutrašnjosti vozila.