Čitanje oznaka na pneumatiku

Oznaka i broj odobrenja Ekonomske komisije za Evropu (ECE)

Ovo ukazuje na to da je pneumatik usklađen sa standardima Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN ECE.), koji se odnose na pneumatike.