Riktig lufttrykk i dekket

Lufttrykket i dekkene påvirker kjøretøyets kjøreegenskaper og virker inn både på drivstoffeffektiviteten og potensielt også på sikkerheten. Riktig lufttrykk i dekkene utvider også levetiden til dekkene. Dekk med lite luft er tilbøyelige til å være utsatt for omfattende og ujevn slitasje.

Det er viktig å utføre jevnlige kontroller av lufttrykket

Alle sjåfører anbefales å sjekke lufttrykket minst en gang i måneden, og både før og etter lange reiser. Du anbefales også å kontrollere dekkets slitebaner for ujevn slitasje, som kan være et symptom på for høyt eller for lavt lufttrykk.

Selv under optimale kjøreforhold vil dekkene normalt miste et lufttrykk på omtrent 0,069 bar, eller 1 pund per kvadrattomme (psi), per måned, og mer ved varmere vær.

Hvis du er usikker på riktig dekktrykk, sjekk bilens brukerhåndbok eller dekkets sidevegg.

Slik sjekker du dekkets lufttrykk

  1. Du trenger en trykkmåler. Luftkompressoren på ditt lokale verksted eller bensinstasjon vil normalt ha en innebygd måler, eller så kan du kjøpe en liten håndholdt modell hos en forhandler av bilutstyr.
  2. Sørg for å sjekke lufttrykket kun når dekkene er avkjølt – på morgenen, eller før du drar på reise. Etter hvert som dekkene varmes opp, som følge av kjøring eller varme forhold, vil luften på innsiden ekspandere, hvilket medfører at avlesningen av trykk kan bli unøyaktig.
  3. Finn luftventilen på dekket og skru av plastikkhetten. Plasser måleren over ventilen og trykk nedover – du hører en kort hvesende lyd og nålen eller indikatoren på måleren skal bevege seg.
  4. Sammenlign trykknivået som måleren viser med det anbefalte trykknivået fra dekkprodusenten, målt i bar eller psi.
  5. Dersom du benytter verkstedets kompressor kan du fylle på eller slippe ut luft etter behov. Dersom du kun benytter en måler, vil du nå måtte benytte en kompressor hjemme, eller ta med kjøretøyet til nærmeste verksted.
  6. Gjenta for alle fire dekk. Dersom du legger merke til at lufttrykket faller mye i et eller flere dekk, kan det være en indikasjon på en lekkasje. Få dekket/dekkene sjekket av en fagmann så snart som mulig.
  7. Straks hvert enkelt dekk har et lufttrykk i samsvar med produsentens anbefalte nivå setter du på ventilhettene igjen.